6 streets

6 streets je další ze zajímavých systémů, jak hrát ruletu. Už jeho název nám napovídá, že tento přístup ke hře je postaven na sázení na jednotlivé streety. Těch je hráčům k dispozici 12, když je jedná o trojice čísel 1 - 2 - 3, 3 - 4 - 5 - 6 a tak dále až po 34 - 35 - 36.

K aplikaci tohoto systému jsou dále nutné také tucty, které jsou tři. A to protože se při systému 6 streets sázky umisťují na maximálně 2 streety v jednom tuctu. V případě, že se tedy kulička zastavý na na jednom takovém vsazeném tuctu, tak čistý zisk z takové sázky je jedenáctinásobek vsazené částky.

Ruletní systém 6 streets je postaven na tom, že hráč své tahy volí podle toho, kde se kulička zastavila v poslední hře. Funguje to následovně. Proběhla předchozí hra a hráč umístí žeton (libovolnou sázku) na tento street. Když padne vsazený street, tak ho hráč v dalším kole nesází. V případě prohry se v dalším kole opakuje sázka z předchozího a rozšiřuje se i na nový street. A takto se postupuje dále.

Jestliže je vsazeno už na dva streety jednoho tucty, tak v případě, že padne číslo tohoto tuctu mimo vsazené streety následuje navýšení sázky o žeton na oba streety. Naopak, když se kulička zastaví na jednom ze vsazených streetů daného tuctu, tak pro následující kolo se tento tucet už nesází.

Systém 6 streets patří určitě k těm nejjednodušším ruletním systémům, které jsou hráčům rulety k dispozici. Celý systém je založený na sázkách na streety, což je v ruletní terminologii sázka na trojici čísel v jednotlivých řadách. Vsadit tak kupříkladu můžete 1-2-3, 10-11-12, 31-32-33. Celkem máme k dispozici 12 streetů. Výherní kurz na street je 1:11. A jak systém 6 streets v praxi funguje? Nejdříve je potřeba si říci, jak je rozdělena ruleta. Ruleta se dělí na 12 streetů, tedy 12 ulic. První street se skládá z čísel 1,2,3. Druhý street má pak řadu 4,5,6. A tak to postupuje až do dvanáctého streetu. Pak máme ještě plátno, které má celkem tři tucty (1-12) (13-24) (25-36). Streety, tedy sázky na tři čísla v řadě, si můžete rozvrhnout na tři bloky podle jednotlivých tuctů. V každém tuctu jsou čtyři streety. Vsaďte nejprve na street, který zrovna padl. Na tento street můžete vsadit jeden žeton. Jestliže padne street opět, získáváte výhru. Pokud však spadne jiný street, sázíte pořád jeden žeton na ten první street a současně na tento další. V tomto schématu postupujte dále. Hrajte pozorně, neboť kdyby vám padl kterýkoliv street, na který máte sázku, v další hře na něj nesázejte. Pokud však máte sázku na dvou streetech v rozsahu jednoho tuctu a padne jeden ze dvou neobsazených streetů v rozsahu tohoto tuctu, navyšujte sázku na obou obsazených streetech po jednom žetonu. Pokud padne jeden ze dvou zaplněných streetů v rámci tuctu, dáváte pryč sázku z celého tuctu. Ohlasy na systém 6 streets „Systém 6 streets je skutečně lehkým systémem, který si každý osvojí velmi rychle. Dlouhodobě však tento systém nepřinese velké a závratné zisky, budete se pohybovat přibližně kolem nuly. Když má však hráč k dispozici dostatečný kapitál, může si být výhrou docela jistý“. Příklad užití systému 6 streets: Pro pochopení celého systému je nejlépe uvést jeden konkrétní příklad. Dejme tomu, že v posledním otočení padla číslice 12. To v praxi znamená, že sázíte jeden jediný žeton na street 10-11-12. Teď spadne 2. Sázíte tedy opět na street 10-11-12 a k tomu si přidáte street 1-2-3. Při dalším otočení padne 22, sázíte na streety 10-11-12, 1-2-3 a 22-23-24. V dalším spinu padne číslice 5, kterou máte v tuctu, kde jsou obsazeny už dva streety a není ani v jednom z obsazených streetů, takže můžete vsadit na tyto obsazené streety o jeden žeton navíc. V praxi to znamená, že sázíte po dvou žetonech na streety 10-11-12 a 1-2-3 a po jednom žetonu na streety 22-23-24. Nyní vám spadne číslice 10, takže dáváte pryč sázky z prvního tuctu a sázíte teď pouze 1 žeton na street 22-23-24. ******************************************* Jedná se o velmi jednoduše zapamatovatelný systém, který v sobě skrývá značný potenciál. Jde zde o sázení na tzv. streety. Na ruletě jich najdeš celkem dvanáct, přičemž každý street je tvořen třemi čísly. Pro upřesnění – první street tvoří čísla 1,2,3, druhý street 4,5,6 apod. Pro lepší orientaci budeme streety vždy označovat nejnižším číslem, které se v nich nachází. Takže street 1,2,3 budeme nazývat streetem 1, street 34, 35, 36 budeme nazývat streetem 34 apod. Systém dále pracuje rovněž s tucty, jak víme, na ruletě jsou celkem 3 (1-12), (13-24), (25-36) – v rámci každého tuctu se nachází 4 streety. Princip systému: Budeš sázet vždy na street, který právě padl. V rámci tuctu budeš sázet vždy maximálně na dva streety. Pokud kulička trefí tucet, ale už netrefí street, který se v něm nachází (a na který máš vsazeno), v příštím spinu zvedáš sázky o 1 žeton na všechny streety, na které máš v tomto tuctu vsazeno. Pokud kulička trefí aspoň jeden ze streetů v rámci tuctu, vyhráváš a odstraňuješ sázky z obou streetů. ************************ Velmi jednoduchý systém, který má velký potenciál při průměrném risku... Jak už víme, ruleta je rozdělena na 12 tzv. streetů neboli ulic. První street je tvořen čísly 1,2,3. Druhý čísly 4,5,6, třetí pak 7,8,9 a tak dále. A taky je známo, že máme na plátně 3 tucty (1-12), (13-24), (25-36). Budeš sázet maximálně na 2 streety v rámci každého tuctu. Ještě pro upřesnění, když padne tvůj street, casino vyplácí jedenáctinásobek sázky! Pokud kulička trefí sice tucet, ale v jeho rámci ani jeden ze dvou námi sázených streetů, prohráváš, v příštím spinu zvedni sázku o jeden žeton v obou streetech v rámci tuctu. Pokud kulička trefí aspoň jeden ze dvou streetů, které jsi vsadil, vyhráváš, odstraň sázky z obou streetů. Pro lepší vysvětlení na příkladu, použiji k označení streetů nejnižší číslo, které se v nich nachází (street 1-2-3 je street 1) (street 22-23-24 je street 22) ¨****** Ruletní systém 6 streets patří ktěm nejlepším, co jsou veřejně známé. Je poměrně jednoduchý systém, s velkým potenciálem s přiměřeným rizikem. Pokud není člověk nenasytný, tak se dá určitě doporučit.

Online casina v České republice

Tipsport Vyzkoušet ruletu
Synot Tip Vyzkoušet ruletu
Chance Vyzkoušet ruletu
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
*NavodNaRuletu.cz obsahuje strategie, které zvyšují šance na výhru, ale nejedná se o zaručené postupy k dosažení jistého zisku.